30 מאי 2012
Bar Ilan University's Department of Political Science, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA) and The Argov Center for the Study of Israel and the Jewish People hosted this conference...
31 מאי 2011
Bar Ilan University held a conference called "Is American Jewry Distancing Itself from Israel?" View conference flyer
11 מאי 2011
This conference focused on Conservativism and Traditionalism in Israeli Society. View conference flyer
8 ינואר 2009
The Argov Center for the Study of Israel and the Jewish People cordially invited the public to a conference on "Religion, Politics, Society and the State: Israel in Comparative Perspective." View...
28 מאי 2008
Bar Ilan University's Department of Political Science, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA) and The Argov Center for the Study of Israel and the Jewish People hosted this conference...
27 אוקטובר 2005
Bar Ilan University held a conference called the affects of disengagement from Gaza. View conference flyer
13 יוני 2002
The Argov Center for the Study of Israel and the Jewish People held a conferrence "20 Years since Shalom HaGalil War: The Lebanon War and its influence on Israeli Society and Politics". View...
30 מאי 2002
This conference focused on the affect of Jewish Political tradition on today's world. View conference flyer

אודותינו

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הוקם ב- 29 ליוני 1986 ביוזמתה ובמימונה של הקהילה היהודית בבריטניה לכבודו של שלמה ארגוב. במשך תקופת פעילותו עסק המרכז בארגון כנסים ובהוצאת פרסומים אקדמיים בנושאים הקשורים בזהותה היהודית של מדינת ישראל ויחסי הגומלין שבינה לבין יהדות התפוצות.

פרטי קשר

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900