shlomo argovשלמה ארגוב נולד בירושלים ב 14 בדצמבר, 1929. שימש כציר בשגרירות ישראל בוושינגטון, ארה"ב בשנים 1968-1971; שגריר ישראל במקסיקו בשנים 1971-1974; סמנכ"ל משרד החוץ בשנים 1974-1977; שגריר ישראל בהולנד בשנים 1977-1979 ושגריר ישראל בבריטניה בשנים 1979-1982. ב - 3 ביוני 1982 בעת כהונתו של שלמה ארגוב כשגריר ישראל בבריטניה, ארבה חולית מחבלים מארגון הטרור של אבו נידאל לשגריר כשיצא סמוך לחצות ממלון דורצ'סטר בלונדון. ממרחק כעשרים מטרים מהמלון, בדרך למכוניתו ניסתה החוליה להתנקש בחייו והוא נפצע קשה ומאז לא שב לאיתנו. שלמה ארגוב ז"ל נפטר באדר א' תשס"ג, פברואר 2003.

אודותינו

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הוקם ב- 29 ליוני 1986 ביוזמתה ובמימונה של הקהילה היהודית בבריטניה לכבודו של שלמה ארגוב. במשך תקופת פעילותו עסק המרכז בארגון כנסים ובהוצאת פרסומים אקדמיים בנושאים הקשורים בזהותה היהודית של מדינת ישראל ויחסי הגומלין שבינה לבין יהדות התפוצות.

פרטי קשר

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900