מנהל

ד"ר ג'ונתן ריינהולד, המחלקה למדעי מדינה

חברי הנהלה

פרופ' שמואל סנדלר, המחלקה למדעי מדינה
פרופ' קפלן קימי, המחלקה להסטוריה יהודית
פרופ' עפרים תבורי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ד"ר יעקב ידגר, המחלקה למדעי מדינה

אודותינו

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הוקם ב- 29 ליוני 1986 ביוזמתה ובמימונה של הקהילה היהודית בבריטניה לכבודו של שלמה ארגוב. במשך תקופת פעילותו עסק המרכז בארגון כנסים ובהוצאת פרסומים אקדמיים בנושאים הקשורים בזהותה היהודית של מדינת ישראל ויחסי הגומלין שבינה לבין יהדות התפוצות.

פרטי קשר

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900