מנהל

ד"ר שלמה שפירא, המחלקה למעדי מדינה, אוניברסיטת בר-אילן


עוזרת מינהלי

לורן דגן


חברי הנהלה

פרופ' שמואל סנדלר, המחלקה למעדי מדינה, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' קפלן קימי, המחלקה להסטוריה יהודית, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' עפרים תבורי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר יעקב ידגר, המחלקה למעדי מדינה, אוניברסיטת בר-אילן

אודותינו

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הוקם ב- 29 ליוני 1986 ביוזמתה ובמימונה של הקהילה היהודית בבריטניה לכבודו של שלמה ארגוב. במשך תקופת פעילותו עסק המרכז בארגון כנסים ובהוצאת פרסומים אקדמיים בנושאים הקשורים בזהותה היהודית של מדינת ישראל ויחסי הגומלין שבינה לבין יהדות התפוצות.

פרטי קשר

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900