1 ספטמבר 2008

These papers examines the question as to why the Oslo process between Israel and the Palestinians failed to generate conflict resolution from the perspective of two major theoretical

...
1 ספטמבר 2008

These papers examines the question as to why the Oslo process between Israel and the Palestinians failed to generate conflict resolution from the perspective of two major theoretical

...
1 אפריל 2008

This article analyzes Israel's unilateral disengagement from the Gaza Strip in 2005. It argues that ideological change within the right-wing Likud Party generated support for partition of the

...
1 אוגוסט 2007

British policy has oscillated between a ‘Diplomatic’ and a ‘Strategic’ orientation. The Diplomatic orientation regards the Arab–Israeli conflict as the most important element in Middle East

...
1 אפריל 2007

This article analyses the role of cultural shift, as defined by Inglehart, in the major change in Israeli foreign policy embodied in the Oslo Accords. Aside from providing an empirical

...
1 אפריל 2005

This article analyzes the relationship between religion and Israeli approaches to the conflict with the Palestinians. It seeks to explain why religion has become closely correlated with

...
17 פברואר 2004

Israel's security barrier is under construction and it is likely to be finished, so arguments about whether it should be built at all are pretty much academic. Far more important now is the

...
16 ספטמבר 2003

In order to garner the necessary legitimacy to enact a future final status peace agreement with Syria or the Palestinians, Israeli politicians from the Left and the Right have endorsed the

...
1 אוגוסט 2001

Israeli policy towards the peace process is usually portrayed as a clear-cut choice between right and left, hawk and dove, Likud and Labour. In contrast, this paper argues that there are

...

אודותינו

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הוקם ב- 29 ליוני 1986 ביוזמתה ובמימונה של הקהילה היהודית בבריטניה לכבודו של שלמה ארגוב. במשך תקופת פעילותו עסק המרכז בארגון כנסים ובהוצאת פרסומים אקדמיים בנושאים הקשורים בזהותה היהודית של מדינת ישראל ויחסי הגומלין שבינה לבין יהדות התפוצות.

פרטי קשר

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900