3 יולי 2012
20 Years since the Lebanon War - Conference Program הקדמה דברים שלמה ארגוב: אב ושגריר , מר גדעון ארגוב לכבודו של שלמה ארגוב ולזכר חוה ארגוב , אליקים רובינשטיין שלמה ארגוב: שגריר ואדם , שלמה אקשטיין זהות לאומית במשבר – הנרטיב הלאומי בעיתונות הישראלית על רקע מלחמת לבנון , יעקב ידגר התגובות למלחמת לבנון בציבור הציוני הדתי , אליעזר דון-יחיא הסכם ללא שלום: על הסכם לבנון מ- 17.5.1983 , אליקים...
3 יולי 2012
Religion, Politics, Society and the State: Israel in Comparative Perspective - 2009 Conference Program Jonathan Fox (Ed.) Religion, Politics, Society, and the State (Oxford University Press, 2012)
3 יולי 2002
Jewish Political Tradition Conference dedicated to the Memory of Daniel Elazar - 2002 Conference Program The Concept of the Three Ketarim: A Framework of Jewish Political Organization? , Stuart A. Cohen אוטונומיזם כמהות מובנית בתנועה הלאומית היהודית , יוסף גורני פשרה , ברכיהו ליפשיץ המסורת המדינית היהודית ומשמעותה לימינו , פרופ' שלום רוזנברג הרצאת פתיחה , פרופ' אליעזר שביד פוליטיקה מעבר...
3 יולי 2012
20 Years since the Lebanon War - Conference Program הקדמה דברים שלמה ארגוב: אב ושגריר , מר גדעון ארגוב לכבודו של שלמה ארגוב ולזכר חוה ארגוב , אליקים רובינשטיין שלמה ארגוב: שגריר ואדם , שלמה אקשטיין זהות לאומית במשבר – הנרטיב הלאומי בעיתונות הישראלית על רקע מלחמת לבנון , יעקב ידגר התגובות למלחמת לבנון בציבור הציוני הדתי , אליעזר דון-יחיא הסכם ללא שלום: על הסכם לבנון מ- 17.5.1983 , אליקים...
3 יולי 2012
Religion, Politics, Society and the State: Israel in Comparative Perspective - 2009 Conference Program Jonathan Fox (Ed.) Religion, Politics, Society, and the State (Oxford University Press, 2012)
3 יולי 2002
Jewish Political Tradition Conference dedicated to the Memory of Daniel Elazar - 2002 Conference Program The Concept of the Three Ketarim: A Framework of Jewish Political Organization? , Stuart A. Cohen אוטונומיזם כמהות מובנית בתנועה הלאומית היהודית , יוסף גורני פשרה , ברכיהו ליפשיץ המסורת המדינית היהודית ומשמעותה לימינו , פרופ' שלום רוזנברג הרצאת פתיחה , פרופ' אליעזר שביד פוליטיקה מעבר...

אודותינו

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הוקם ב- 29 ליוני 1986 ביוזמתה ובמימונה של הקהילה היהודית בבריטניה לכבודו של שלמה ארגוב. במשך תקופת פעילותו עסק המרכז בארגון כנסים ובהוצאת פרסומים אקדמיים בנושאים הקשורים בזהותה היהודית של מדינת ישראל ויחסי הגומלין שבינה לבין יהדות התפוצות.

פרטי קשר

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900