4 ינואר 2015
הליבה של תנועת ההתנחלות מורכבת מדתית-ציונים אידיאולוגי. איך הם יגיבו במקרה שממשלה ישראלית עתידית מחליטה לפרק התנחלויות רבות? הליבה של תנועת ההתנחלות מורכבת מדתית-ציונים אידיאולוגי. איך הם יגיבו במקרה שממשלה ישראלית עתידית מחליטה לפרק התנחלויות רבות? הציונות הדתית וההתיישבות ביו"ש .
2 יולי 2012
תיאוריית הכנסייה/כת והאורתודוקסיה היהודית-האמריקנית בראייה מחודשת , אדם פרזיגר הופעת מאמרו של צ'ארלס ליבמן, "אורתודוקסיה בחיי היהדות באמריקה" ) Orthodoxy in American Jewish Life (, בשנת 5691 , הציבה את המחבר בקדמת המחקר אודות יהדות אמריקה. 1 במבט לאחור, ניתן לראות פרסום מאמר זה גם כנקודת מפנה, ביצירת תת- תחום אקדמי חדש, מחקר "האורתודוקסיה האמריקנית". 2 מטרת הדיון הנוכחי היא לבחון שוב את ההבחנה...
2 יולי 2012
נישואי תערובת באמריקה: החוויה היהודית בהקשר היסטורי , ג'ונתן ד. סרנה אנתרופולוגים מלמדים אותנו ש"אֶנְדּוֹגַמְיָה - נישואים תוך-קבוצתיים או תוך-שבטיים זו התקנה הותיקה ביותר הקיימת בענייני נישואין." 1 במסורת היהודית ההטפה לאֶנְדּוֹגַמְיָה אכן נמצאת במקורות המכוננים ביותר, ובראשם התנ"ך. לפי ספר דברים פרק ז' פסוק ג', עוד לפני כניסת בני ישראל לארץ המובטחת הזהירם משה שלא להינשא לבני ולבנות שבעת העמים...
13 יוני 2008
ישעיהו ליבמן והמסורתים בישראל - זהות יהודית, חילון ומודרנה , ד"ר יעקב ידגר קרא עוד This chapter is from the book Ambivalent Jew, Charles Liebman in Memoriam
24 מאי 2001
ישראל - חלומות ומציאות: דו שיח בין הרב יונתן זקס ועמוס עוז קרא עוד This chapter is from the book Ambivalent Jew, Charles Liebman in Memoriam

 

פרסומים קודמים בעברית

תכנית ההתנתקות: הלכה מול דמוקרטיהעורך: אליעזר דון-יחיאיוני 2005
צדק חברתי ומדיניות כלכלית במדינה יהודית  
מלחמת לבנון והשפעתה על החברה והפוליטיקה הישראליתקובץ מאמרים המבוסס על הרצאות שניתנו ביום העיון שהוקדש לכבודו של השגריר שלמה ארגובינואר 2003
ישראל-חלומות ומציאותדו-שיח: הרב יונתן זקס, עמוס עוזספטמבר 2002
תנועת הנשים בישראל וההשפעה האמריקניתרחל פורסטנברגפברואר 1995
ספרות יהודית - אמריקנית וציבור קוראי הספרים בישראלאולגה זמברובסקימארס 1995
אמריקנים 'על המפה': עולי צפון אמריקה והפוליטיקה הישראליתאבי קייינואר 1996
פרשת 'מיהו יהודי': דוגמא להשפעה יהודית - אמריקנית על מדיניות ישראליתדוד לנדאומרס 1996
השפעת העלייה מצפון אמריקה על החיים האורתודוקסיים בישראליאיר שלגפברואר 2000
היהדות הרפורמית בישראל: הישגים וסיכוייםאפרים תבורימאי 2000
התנועה הציונית הדתית בפתח המאה ה- 21: בין גסיסה אפשרית לבין תחייה אפשריתמשה הלינגראוקטובר 2000
השפעת יהדות ארה"ב על כלכלת ישראלוורן יונגיולי 2001

אודותינו

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הוקם ב- 29 ליוני 1986 ביוזמתה ובמימונה של הקהילה היהודית בבריטניה לכבודו של שלמה ארגוב. במשך תקופת פעילותו עסק המרכז בארגון כנסים ובהוצאת פרסומים אקדמיים בנושאים הקשורים בזהותה היהודית של מדינת ישראל ויחסי הגומלין שבינה לבין יהדות התפוצות.

פרטי קשר

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900